Shanti Yoga Chiangrai Opening

โยคะเชียงราย

7 มิถุนายน 2558 “ชานติโยคะเชียงราย” ได้จัดกิจกรรมขึ้นครั้งแรก ณ ชานติ โยคะ เชียงราย ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจในโยคะเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมได้จัดไว้ 2 ช่วงเวลาด้วยกัน โดยในช่วงเช้า 09.00-11.30 น. นำโดยครูตุล (คุณสรรเสริญ  ปัญญาธิวงศ์) เป็นผู้สอนโยคะในช่วงเช้า และในช่วงเย็น 16.00-18.00 น. นำโดยมาสเตอร์อนูป (ครูสอนโยคะจากประเทศอินเดีย) และตลอดทั้งวันมีผู้มาร่วมแสดงความยินดี และเข้ามาสอบถามกิจกรรมครั้งต่อไปกับทางเรา ทางเราใคร่ขอขอบคุณผู้ที่สนใจทุกๆ ท่าน สำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไป ทางเราได้จัดขึ้นในช่วงตลอด 2 เดือน คือ มิถุนายน-กรกฎาคม 2558 สอนโดยมาสเตอร์อนูป หากสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “เรียนโยคะ กับ

เรียนโยคะกับ Master Anup

เรียนโยคะ เชียงราย

ชานติโยคะเชียงราย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเรียนโยคะ มาเรียนกับชานติโยคะเชียงราย ในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 ถึง กรกฎาคม 2558  สอนโดย มาสเตอร์ อนูป (Master Anup Gupta) เป็นครูโยคะที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2558 จันทร์-ศุกร์ วันละ สามรอบ ช่วงเช้า 9.00-10.30 น. ช่วงเย็น 17.30-19.00 น. และช่วงค่ำ 19.00-20.30 น. วันเสาร์ (Advance Class) มี 2

Workshop ครั้งที่ 1

เรียนโยคะที่เชียงราย

Workshop ครั้งที่ 1 กับ ชานติโยคะเชียงราย ชานติโยคะเชียงราย มีความยินดีขอเชิญชวนผู้ที่สนใจโยคะ และรักโยคะทุกท่าน เข้าร่วมฝึกโยคะกับชานติโยคะเชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เป็นการจัด Workshop ครั้งแรก ของทางชานติโยคะเชียงราย เพื่อเผยแพร่วิธีการฝึกโยคะให้กับผู้ที่สนใจ โดยผู้สนใจไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานโยคะมาก่อน ก็สามารถฝึกได้ ในวันที่จัดนี้ ทางชานติโยคะเชียงราย ได้รับเกียรติจากอาจารย์ 2 ท่านด้วยกัน คือ ครูตุล หรือคุณสรรเสริญ  ปัญญาธิวงศ์ ที่จะมาในช่วงเช้าเวลา 9.00-11.30 น. ในหัวข้อ Asana Workshop และในช่วงเย็นเวลา 16.00-18.00 น. โดย Master