YOGA Chiangrai

โยคะเชียงราย

YOGA Chiangrai – โยคะเชียงราย [wpdevart_youtube]0wV2cUUoY88[/wpdevart_youtube]   ไม่เคยฝึกโยคะ ไม่เคยมีพื้นฐาน มาเริ่มฝึกการจัดระเบียบร่างกาย กันอย่างถูกต้องได้ที่ ชานติโยคะ เชียงราย