Shanti Yoga Chiangrai Opening

7 มิถุนายน 2558 “ชานติโยคะเชียงราย” ได้จัดกิจกรรมขึ้นครั้งแรก ณ ชานติ โยคะ เชียงราย ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจในโยคะเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมได้จัดไว้ 2 ช่วงเวลาด้วยกัน โดยในช่วงเช้า 09.00-11.30 น. นำโดยครูตุล (คุณสรรเสริญ  ปัญญาธิวงศ์) เป็นผู้สอนโยคะในช่วงเช้า และในช่วงเย็น 16.00-18.00 น. นำโดยมาสเตอร์อนูป (ครูสอนโยคะจากประเทศอินเดีย) และตลอดทั้งวันมีผู้มาร่วมแสดงความยินดี และเข้ามาสอบถามกิจกรรมครั้งต่อไปกับทางเรา ทางเราใคร่ขอขอบคุณผู้ที่สนใจทุกๆ ท่าน สำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไป ทางเราได้จัดขึ้นในช่วงตลอด 2 เดือน คือ มิถุนายน-กรกฎาคม 2558 สอนโดยมาสเตอร์อนูป หากสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “เรียนโยคะ กับ Master Anup

โยคะเชียงราย

โยคะเชียงราย

โยคะเชียงราย

โยคะเชียงราย

โยคะเชียงราย

เรียนเรียนโยคะเชียงราย

เรียนเรียนโยคะเชียงราย

 

 

โยคะเชียงราย