YOGA Chiangrai

โยคะเชียงราย

YOGA Chiangrai – โยคะเชียงราย [wpdevart_youtube]0wV2cUUoY88[/wpdevart_youtube]   ไม่เคยฝึกโยคะ ไม่เคยมีพื้นฐาน มาเริ่มฝึกการจัดระเบียบร่างกาย กันอย่างถูกต้องได้ที่ ชานติโยคะ เชียงราย

ที่มาของชานติโยคะเชียงราย

ชานติ โยคะ เชียงราย

ที่มาของชานติโยคะเชียงราย นั้นเกิดขึ้นมาจาก “แรงบันดาลใจ” ผู้ก่อตั้งชานติโยคะเชียงราย  ได้เริ่มรู้จักโยคะ จากการอ่านหนังสือ “ฮารี โอม…โยคี” เขียนโดย คุณจิระศักดิ์ ศรีพันธุ์เดช เมื่อ 9 ปีที่แล้ว แรกเริ่มเดิมทีในการฝึกโยคะ ก็ฝึกแบบผิดๆ เห็นคนอื่นทำท่าอาสนะยากๆ ได้ ก็อยากทำมั่ง สุดท้ายก็บาดเจ็บ จึงได้ไปเรียนกับ “ครูศักดิ์” ซึ่งถือเป็นครูโยคะคนแรก จนถึงปัจจุบัน  ระหว่างที่ฝึกโยคะ ก็หยุดไปเป็นช่วงๆ และได้กลับมาฝึกใหม่อีกครั้งอย่างจริงจัง อย่างต่อเนื่องเมื่อปีที่แล้วนี้เอง ช่วงเวลา 9 ปี ที่รู้จัก “โยคะ” ทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทีเดียว โดยเฉพาะด้านสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น และสุขภาพใจก็ดีขึ้นตามด้วย เพราะ โยคะ คือ กาย